Impressum

Internet stranica Keratokonus.rs sadrži informacije o katarakti i o njenom lečenju. Urednici Keratokonus.rs napisali su svoje tekstove pažljivo, međutim za tačnost, pouzdanost, potpunost ili ispravnost objavljenih informacija ne postoji ni eksplicitna, ni implicitna garancija.

Keratokonus.rs zadržava pravo na izmenu internet stranica u svako doba. Web stranice sadrže linkove na druge web stranice, koje Keratokonus.rs ne kontroliše. Aktivacijom tih linkova napuštate web stranice Keratokonus.rs. Keratokonus.rs ne proverava sadržaj drugih internet stranica i nije odgovoran za njihov sadržaj. Aktivacija nekog linka je na sopstvenu odgovornost.

Ove internet stranice nastale su 2012. godine i zaštićene su autorskim pravom. Sva prava na oblikovanje i sadržaj tih internet stranica ostaju uvek kod Keratokonus.rs i podležu autorskom pravu i ostalim zakonima za zaštitu duhovnog vlasništva. Kopiranje i preuzimanje internet stranica ili njihovih delova dozvoljava se samo za privatno korišćenje, osim ako korisnika ne zamolimo da učini neke druge radnje (npr. da preuzme neke određene formulare ili informacije).

Umnožavanje, menjanje, prekidanje (čak ako se radi i samo o pokušaju) ili drugo korišćenje internet stranica u poslovne svrhe, a posebno njihovo davanje ostalima uz nadoknadu, je strogo zabranjeno. Korisniku se posebno zabranjuje korišćenje stranica sa  svrhom nuđenja usluga u korist trećeg, izmena ili odstranjivanje copyright obeležja, kao i korišćenje logoa (reč i slika) ili ostalih indentifikacionih obeležja Keratokonus.rs bez njihove prethodne pisane saglasnosti.