Mrežnjača


Mrežnjača

Mrežnjača ili retina je unutrašnji omotač u oku i može se porediti sa filmom unutar jednog fotoaparata. Sastoji se od vidnih ćelija, čepića i štapića koji su osetljivi na svetlost i samim tim se nazivaju fotosenzitivne ćelije. Čepići i štapići, u mrežnjači pretvaraju energiju upadne svetlosti u nervne signale koji se prenose preko optičkog nerva do mozga. Odnosno, u retini se odvijaju hemijski i električni procesi koji prenose implulse kroz optički nerv do mozga gde se formira slika koju vidimo. Dakle, mi vidimo pomoću mozga, a naše oči samo prikupljaju informacije iz spoljnog sveta.

Mrežnjača je kompleksna struktura koja se sastoji od deset slojeva. Funkcionalno je retina podeljena na centralnu retinu koja nam omogućava oštar centralni vid i razlikovanje boja, i perifernu retinu koja nam omogućava snalaženje u prostoru i vid u uslovima slabe osvetljenosti. U sredini mrežnjače se nalazi žuta mrlja ili makula u kojoj su gusto zbijeni samo čepići. To je centar najjasnog vida jer je tu rasporedom čepića postignuta maksimalna rezolucija. Svetlost koja ulazi u oči se prelama kroz optički sistem oka koji je toliko moćan i precizan da se svetlosni zraci prelamaju i padaju tačno na žutu mrlju, odnosno makulu. Dok su na periferiji raspoređeni štapići koji nam omogućavaju snalađenje u prostoru i noćni vid. Tačka na mrežnjači na kojoj se ne nalaze fotoreceptori se naziva slepa mrlja, to je mesto gde optički nerv napušta očnu jabučicu.

Postoji oko 6,5 do 7 miliona čepića u svakom oku. Oni prerađuju jarko svetlo i boju i odgovorni su za vid i raspoznavanje boja. Najveća koncentracija čepića je u makuli. Fovea centralis, u centru makule, sadrži samo čepiće dok nema štapiće. Postoje 3 vrste pigmenata čepića, svaki je najosetljiviji na određene talasne dužine svetlosti u vakuumu ili u vazduhu: kratki ili “S” pigmenti su osetljivi na oko 420 nm, srednji ili “M” pigmenti su osetljivi na oko 534 nm i dugi ili “L” pigmenti suosetljivi na oko 564 nm. Kada pigmenti čepića su izbeljeni svetlošću, potrebno je oko 6 minuta da se regenerišu.

U oku postoji oko 120 do 130 miliona štapića, i oni su osetljivi na svetlost slabog intenziteta. Najveća koncentracija štapića je u perifernoj mrežnjači, a njihova gustina se smanjuje prema makuli. Štapići ne detektuju boje, što je glavni razlog zašto je teško reći boju objekta koji vidimo noću ili po mraku. Pigmenti štapića su najviše osetljivi na talasne dužine svetlosti od oko 498 nm. Kada pigmenti štapića su izbeljeni svetlošću, potrebno je oko 30 minuta da se regenerišu.

Podelite sa prijateljima: