Kako se dijagnostikuje keratokonus?

kako se dijagnostikuje keratokonus

Važno je znati i kako se dijagnostikuje keratokonus. Uobičajno dijagnozu postavlja oftalmolog na detaljnom pregledu oka. Rano otkrivanje keratokonusa je teško, ali pomoću savremenih uređaja možemo sa sigurnošću utvrditi i najraniji stadijum. Relativno je lako dijagnostikovati umereni, ili uznapredovali keratokonus.

Dijagnoza keratokonusa u ranom stadijumu, pri početku bolesti, je teža i zahteva više podataka. Često, pacijenti s keratokonusom menjaju vidna pomagala, odnosno dioptrije, u vrlo kratkom periodu i nijedno od njih ne pruža zadovoljavajuću vidnu korekciju. Dioptrije često variraju.

Dijagnoza se može postaviti nekom od sledećih metoda:

  • Retinoskopija (posmatranje mrežnjače)
  • Direktna oftalmoskopija
  • Keratometrija (merenje zakrivljenosti rožnjače)
  • Pregled biomikroskopom

Stanjenje rožnjače i pojava ožiljaka, karakteristika su ove bolesti. Ožiljci se obično uočavaju kasnije kad nastanu pukotine na rožnjači. Zamućenje rožnjače može se pojaviti kod pacijenata koji nikad nisu nosili sočiva.

Nagli gubitak vida je moguć kod pucanja rožnjače, ali ovaj simptom se povlači veoma brzo.
Kod uznapredovalih keratokonusa, rožnjača je  toliko izbočena da uzrokuje krivljenje donjeg kapka pri pogledu prema dole.

Smanjen očni pritisak je čest znak i rezultat je tanje rožnjače.