Kontatktna sočiva za Keratokonus

Kontatktna sočiva za Keratokonus

Ne postoji idealan dizajn sočiva za keratokonus, zato što je svako oko individualno i različito na svoj način. Najbolje kontaktno sočivo za vaše oko je ono koje odgovara vašem oku koje vam je udobno za nošenje i koje koriguje vaš vid. Kontaktna sočiva za keratokonus su kombinacija nauke i umetnosti.

Postoji nekoliko tipova sočiva koje se koriste za keratokonus:

Meka Sočiva

Uloga mekih sočiva za keratokonus su se dramatično promenila proteklih godina. Nova meka sočiva kombinuju poslednju vrstu tehnologije u silikonsko-hidrogelnim materijalima i kompleksnim matematičkim proračunima kako bi omogućila udobno nošenje i perfektan vid. Ranija meka sočiva su bila dosta lošija ali sa pojavom najnovijih tehnologija su značajno uznapredovala.

RGP Kontaktna sočiva

Rigidno Gasno Propustljiva sočiva (RGP ili GP) su primarna opcija za pacijente sa keratokonusom. Ova sočiva su idealna za poremećaj zakrivljene rožnjače. Pojam “Rigid” se odnosi na tip sočiva, dok “Gas Permeable” označava od kog su materijala napravljena. Postoje različiti dizajni za RGP sočiva.

rpg-socivo

Piggy-back sočiva

Piggy-back sočiva se sastoje od dva tipa sočiva spojenih u jedno. RPG sočivo se nalazi u centru mekog sočiva. RPG sočivo pruža jasan vid dok meko sočivo vam daje osećaj udobnosti.

Hibridno sočivo

Hibridno sočivo je izrađeno spajanjem dva sočiva jedno RPG sočivo u sredini koje je okruženo mekanom sočivom koje je kao “suknja” oko njega. Hibridno sočivo nam pruža jasan vid GP sočiva i udobnost mekog sočiva. Ona su dostupna u velikom broju parametara kako bi pružila lagodno nošenje ljudima koji su oboleli od keratokonusa.

Scleral(beonjača) sočiva

Ona su malo veća nego uobičajna sočiva zato što se prostiru preko beonjače. Zbog njihove veličine, ona ne spadaju ne dozvoljavaju da prodre prašina i razne druge nečistoće ispod sociva. Ona su jako udobna za nošenje zato što ivice sočiva se nalaze ispod kapka oka. Sa pojavom rigid-gasnih (RPG) materijala su omogućila da ovaj dizajn lako dostupan za ljude sa keratokonusom.

Slike navedenih sočiva:
Sočiva