Vrste keratokonusa

Vrste keratokonusa

Postoje različite vrste keratokonusa. Podele se vrše na osnovu više kriterijuma.

Prema zakrivljenosti rožnjače razlikujemo sledeće vrste keratokonusa:

  • Blagi, manje od 45 dioptrija u oba očna meridijana
  • Umereni, od 45 do 52 dioptrija
  • Uznapredovali, od 52 do 62 dioptrija
  • Teški, veće od 62 dioptrija

Prema obliku rožnjače keratokonus se deli na:

  • Keratokonus malog promera od 5 mm, okruglog oblika; najlakše se rešava kontaktnim sočivima
  • Keratokonus velikog promera, veće od 5mm, ovalnog oblika; često  je nezgodno staviti sočiva
  • Keratokonus najvećeg promera, veće od 6 mm; zahvata više od 75% površine i najteže se rešava